ایده سایت

شناخت افزارهای انگلیسی

جمله‌چین انگلیسی

شما می‌توانید علاوه بر دفترچه‌ی راهنما که همراه با این ابزار است با دیدن این ویدیو نیز با نحوه‌ی کار…

کیوبیک‌های صرف فعل انگلیسی

نداشتن تصور درست از ساختار فعل انگلیسی باعث ایجاد جدی‌ترین بحران مرتبط با زبان انگلیسی می‌شود. برای غلبه بر این…