ایده سایت

جمله‌چین انگلیسی

شما می‌توانید علاوه بر دفترچه‌ی راهنما که همراه با این ابزار است با دیدن این ویدیو نیز با نحوه‌ی کار آن آشنا شوید. یکی از بحران‌هایی که یادگیرندگان زبان با آن به‌صورت جدی درگیر هستند، عبارت از عدم توان تجسم ساختار جمله و ناتوانی در تصور عمل‌کرد آن است. این جمله‌چین انگلیسی با اسکن کردن جمله به واحدهای تشکیل دهنده‌ی جمله باعث می‌شود تا فرد یادگیرنده بر این بحران غلبه کند. ابزار جمله‌چین انگلیسی بر مبنای واحدهای تشکیل دهنده‌ی جمله طراحی شده و هر یک از قطعه‌ها اختصاص به یک واحد دارد. دیگر این که این ابزار با رنگ‌های مختلف مقوله‌بندی شده است. برای نمایش عمل‌کرد هر یک از واحدها در جمله، امکان حرکت ساختاری واحد وجود دارد تا عمل‌کرد و جایگاه هر یک در درون جمله کاملا قابل تجسم و کاملا قابل ادراک بشود.  

دیدگاه‌ها (0)

*
*