ایده سایت

صفحه نخست

Previous slide
Next slide

 

ایده‌سا (شرکت ایده شناخت‌افزار)

ایده پرداز، طراح، و تولید کننده‌ی انواع شناخت‌افزار

«تصورات فله‌ای از ساختارهای زبان باعث بحرانی شدن ادراک می‌شود.»

«ما ساختارهای زبانی و مفهومی را مدل‌سازی ابزاری می‌کنیم تا قابل تجسم و تصور باشند.»

شناخت افزارها

فروشگاه شناخت افزار

شناخت افزارهای انگلیسی
شناخت افزار عربی
اپلیکشن صرف فعل انگلیسی
3cd83f58-c008-4271-925c-8dd30b325a67-min
شناخت افزار تکنینک صوتی
شناخت افزار کلمه ساز
اپلیکشن صرف فعل ترکی

آنالیز صدای شما، نظارت بر تمرین های شما و آموزش حرفه ای

ویدیوها

تکنیک تارهای صوتی (مقدمه بسته اول [عمومی])

تکنیک تارهای صوتی (تمرین با بسته اول [عمومی])

تکنیک تارهای صوتی (مقدمه بسته دوم [زنجیره هجایی])