ایده سایت

کیوبیک‌های صرف فعل انگلیسی

نداشتن تصور درست از ساختار فعل انگلیسی باعث ایجاد جدی‌ترین بحران مرتبط با زبان انگلیسی می‌شود. برای غلبه بر این بحران سه کیوبیک در اندازه‌های مختلف طراحی شده است.

۱. کیوبیک دو قطعه‌ای کوچک! این کیوبیک برای تجسم ترادف فعل کمکی و فعل اصلی طراحی شده است. با این ابزار می‌توان در ذهن تصویر ایجاد کرد که کدام حالت فعل اصلی پس از کدام فعل کمکی می‌تواند بیاید.

۲. کیوبیک دو قطعه‌ای بزرگ! این کیوبیک برای تجسم صرف معلوم افعال انگلیسی طراحی شده است.

۳. کیوبیک سه قطعه‌ای بزرگ! این کیوبیک برای تجسم و تصویر صرف مجهول افعال انگلیسی طراحی شده است.

به‌همراه هر یک از این کیوبیک‌ها دفترچه‌ی راهنما هم تعبیه شده است. به این ترتیب، این ابزارها کمک می‌کنند تا فرد یادگیرنده به‌جای حفظ فرمول‌وار چیدمان‌های ساختاری افعال، از آن‌ها تجسم درستی داشته باشد و روابط ساختاری را خود بتواند کشف کند.

شما می‌توانید با دانلود  اپلیکیشن صرف فعل انگلیسی (معلوم و مجهول) هر فعلی را در آن تایپ کرده و در هر حالت، زمان، و شخص که خواستید صرف کنید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*