ایده سایت

8. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل ترکی)

امروزه شم زبانی افراد تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای زیادی دچار تخریب می‌شود. از سوی دیگر، گرامر نیز صرفا با شیوه‌ی کتابی خود، توان جبران این تخریب را ندارد. ضمن آن که نیاز هست تا زبان، فراتر از مکالمات ساده، سطحی و صرفا روزمره کاربرد داشته باشد. برای شناخت مؤثر سیستم زبان، بهتر لازم است تا، از دستان خود نیز استفاده کنیم.
دستان انسان در طول تاریخ حیات، از طریق تبدیل ایده‌های انسان به کار، اصلی‌ترین نقش را در فرایند تکوین ذهن و شعور داشته است. دستگاه مکعبی حاضر، به‌دلیل کار با دست، اصلی‌ترین نقش را در تجسم‌پذیری ساختار فعل خواهد داشت و باعث خواهد شد تا ادراک به‌گونه‌ای مؤثر حاصل شود. سیستم صرف فعل در زبان ترکی بر روی این دستگاه مکعبی شش قطعه‌ای و قابل لمس طراحی شده است. (قطعه‌های مذکور، در واقع، نماینده‌ی ساختارهای مفهومی و جبری فعل هستند که معناها از طریق جایگاه آن‌ها منتقل می‌شوند.)

پس از آشنایی اولیه با این دستگاه، و در جهت تکمیل شناختِ فعل، شما می‌توانید فایل زیر را دانلود کرده و همراه با دستگاه صرف فعل ترکی، به درک دقیق‌تری از سیستم ساختاری فعل برسید.

دانلود راهنمای ساختار فعل ترکی

دیدگاه‌ها (0)

*
*