ایده سایت

7. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل فارسی)

ادراک

ذهن ما برای ادراکِ چیزی، وارد یک فرایند دو مرحله‌ای می‌شود؛ نخست آن را تجسمِ ‌مفهومی (conceive) کرده و سپس درک  (perceive)می‌کند.

طراحی حجمی و قابل لمسِ ساختار فعل برای کمک به تحقق این فرایند است تا با تجسم‌پذیر کردن مفهوم مورد نظر، نظام ساختاری فعل به‌گونه‌ای مؤثر ادراک شود. ما معتقدیم که گرامر صرفا به‌صورت فرمول‌های نوشتاری قابلیت تجسم‌پذیری و مفهوم‌گیری کامل را ندارد. پس، از طریق آن ادراک مورد انتظار حاصل نمی‌آید، و در نتیجه، می‌تواند باعث بحرانی شدگی ذهن یادگیرندگان بشود.

طراحی شناخت‌افزار مکعبی (برای ساختار فعل فارسی)

این شناخت‌افزار به‌صورت قطعات مکعبی (۱.۵×۳×۳ سانتیمتر) طراحی شده است. در این شناخت‌افزار پنج قطعه‌ی مکعبی نـمایشگر ساختار چینش فعل فارسی است. در نتیجه، ابعاد کلی این شناخت‌افزار ۷.۵ × ۳ × ۳ خواهد بود.

هر قطعه‌ی مکعبی نماینده‌ی جایگاه ساختاری فعل است.

در هر یک از چهار وجه این قطعه‌ها صورتی از ساختار فعل آورده شده است.

ضرورت طراحی شناخت‌افزار کتابچه‌ای (۱)

برای ادراک انسان اصولا و حتما بایستی نخست امکان تجسم/تصور کردن (conceive) ایجاد شده و سپس درک کردن (perceive) صورت پذیرد. حال آن که، گرامر با فرمول‌های صرفا نوشتاری خود توان ایجاد این فرایند را ندارد.

عدم تجسم سیستمی، یکی از اساسی‌ترین مشکلات در نزد یادگیرندگان هر زبانی می‌تواند باشد. این نقص قطعا باعث بحرانی شدگی ذهن یادگیرنده خواهد شد.

این شناخت‌افزار به‌گونه‌ای طراحی شده است که فرد نسبتا مبتدی بتواند ساختار و چینش زبان فارسی را به‌صورت یک سیستم تجسم و سپس درک نـماید. در این راه، تلاش شده است تا حس لامسه و حس بینایی توأمان به‌کار گرفته شود.

نحوه‌ی استفاده (۱)

از این شناخت‌افزار بهتر است به‌عنوان مرجعی برای تجسمِ سیستم فعل استفاده شود.

برای این کار، نخست، بر روی قطعه‌ی سوم (میانی) تمرکز کنید که قطعه‌ی بن‌های فعل فارسی است:

آنگاه با رجوع به قطعه‌ی چهارم آن فعل را صرف کنید:

بعد از آن با رجوع به قطعه‌ی دوم به آن ساختار، پیشوند اضافه کنید:

با چرخاندن قطعه‌ها ساختارها را تغییر دهید!

ساختار مجهول

با مراجعه به قطعه‌های انتهایی (قطعه‌ی اول و آخر) می‌توانید سیستم ساختار مجهول را چک کنید:

نحوه‌ی استفاده (۲)

از این شناخت‌افزار برای کشف کردن استفاده کنید.

بهترین راه یادگیری، همانا کشف کردن‌های خودمان است. یعنی، هر آن چیزی که کشف می‌کنیم ماندگارترین یادگیری ما خواهد بود.


دانلود راهنمای صرف فعل فارسی

دیدگاه‌ها (0)

*
*