ایده سایت

6. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل مجهول عربی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ حیات، از طریق تبدیل ایده‌های انسان به کار، اصلی‌ترین نقش را در فرایند تکوین ذهن و شعور داشته است. دستگاه مکعبی حاضر، به‌دلیل کار با دست، اصلی‌ترین نقش را در تجسم‌پذیری ساختار فعل خواهد داشت و باعث خواهد شد تا ادراک به‌گونه‌ای مؤثر حاصل شود. پس از آشنایی اولیه با این دستگاه، و در جهت تکمیل شناختِ فعل، شما می‌توانید فایل زیر را دانلود کرده و همراه با دستگاه صرف فعل، به درک دقیق‌تری از سیستم ساختاری فعل برسید.  

دیدگاه‌ها (0)

*
*