ایده شناخت افزار

شناخت افزارها

شناخت افزار تکنیک صوت (بسته‌ی سوم)

بسته‌ی سوم شناخت‌افزار تکنیک صوت (این سومین بسته از یک مجموعه‌ی سه بسته‌ای است.) این بسته شامل دو قطعه‌ی انحنایی‌ـ‌دندانه‌دار…

شناخت افزار تکنیک صوت (بسته‌ی دوم)

بسته‌ی دوم شناخت‌افزار تکنیک صوت (این دومین بسته از یک مجموعه‌ی سه بسته‌ای است.) این بسته شامل دو قطعه‌ی دندانه‌دار…

شناخت افزار تکنیک صوت (بسته‌ی اول)

بسته‌ی اول شناخت‌افزار تکنیک صوت این بسته‌ی اول از یک مجموعه‌ی سه بسته‌ای است. این بسته شامل سه قطعه با…

شناخت‌افزار مکعبی + پنجره‌ای (هجاساز)

    مجموعه «هجاساز» شناخت‌افزار مکعبی + پنجره‌ای (هجاساز) + دفترچه راهنما برای اول دبستان و پیش دبستان این مجموعه‌ی…

شناخت‌افزار مکعبی (شکل‌ساز)

شکل‌ساز شناخت‌افزار مکعبی (شکل‌ساز) برای پیش دبستان و بالاتر   این شناخت‌افزار از پنج قطعه‌ی مکعبی ساخته شده که قطعه‌ها…

8. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل ترکی)

امروزه شم زبانی افراد تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای زیادی دچار تخریب می‌شود. از سوی دیگر، گرامر نیز صرفا با…

7. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل فارسی)

ادراک ذهن ما برای ادراکِ چیزی، وارد یک فرایند دو مرحله‌ای می‌شود؛ نخست آن را تجسمِ ‌مفهومی (conceive) کرده و…

6. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل مجهول عربی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ…

5. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل معلوم عربی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ…

4. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل مجهول انگلیسی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ…