ایده شناخت افزار

شناخت افزار تکنیک صوت (بسته‌ی سوم)

بسته‌ی سوم شناخت‌افزار تکنیک صوت

(این سومین بسته از یک مجموعه‌ی سه بسته‌ای است.)

این بسته شامل دو قطعه‌ی انحنایی‌ـ‌دندانه‌دار است. قطعه‌های این بسته جهت تقطیع فنی ساختار صوتی تک‌هجا و انتقال الگوی آن بر تارهای صوتی و عضوهای تکلمی است. هجا دارای ساختار صوتی خیلی خاص است. اغلب کسانی که اجرای کلامی قدرتمند ندارند به‌دلیل عدم تسلط فنی بر ساختار صوتی تک‌هجا است.

 

آموزش با «تجسم قوی»، «تارهای صوتی تکینیکی»، و «دست ماهر»

دیدگاه‌ها (0)

*
*