ایده شناخت افزار

شناخت افزار تکنیک صوت (بسته‌ی اول)

بسته‌ی اول شناخت‌افزار تکنیک صوت

این بسته‌ی اول از یک مجموعه‌ی سه بسته‌ای است.

این بسته شامل سه قطعه با چهار چرخه‌ی دندانه‌دار است که ار چرخه‌ها و دندانه‌های درشت‌تر شروع شده و به چرخه‌های کوچکتر و دندانه‌های ریزتر می‌رسد. این بسته برای آماده‌سازی عمومی تارهای صوتی طراحی شده است.

این بسته‌های شناخت‌افزاری برای تکنیک پذیر کردن تارهای صوتی از دیدگاه زبان و آواشناسی است.

همه‌ی آموزش‌های اجرای صوت و کلام (چه موسیقی و آواز، چه دکلمه و فن بیان، . . .) همگی از سوی متخصصین آن حیطه آموزش داده می‌شوند. حال آنکه، آنچه از طریق این ابزارها انجام می‌گیرد از ساختارهای آوایی و صوتی زبان‌شناسی است.

تا کنون هر آنچه آموزش داده می‌شود متکی بر شنیدار و مدل‌سازی‌های شنیداری است؛ حال آنکه در آموزش حاضر اساس کار بر الگودهی به تارهای صوتی از طریق ایجاد رزونانس در تارهای صوتی از طریق رفتار دست است. دلیل این کار این است که در مغز اغلب افراد مرکز کنترل تارهای صوتی به‌شکل بازر شکل نگرفته است ولی برعکس آن ذهن و مغز بیشترین شناخت را (در میان تمامی اعضای دارای اختیار حرکت) از دست دارد. بنابر این تاثیرگذاری، از طریق رفتارهای دست بر تارهای صوتی بسیار واقعی‌تر و مؤثرتر صورت می‌گیرد.

دیدگاه‌ها (0)

*
*