ایده شناخت افزار

1.شناخت‌افزار کتابچه‌ای (برای تجسم صرف فعل انگلیسی)

 1. ادراک
 2. ذهن ما برای ادراکِ چیزی، وارد یک فرایند دو مرحله‌ای می‌شود؛ نخست آن را تجسمِ ‌مفهومی (conceive) کرده و سپس درک  (perceive)می‌کند.
 3. طراحی حجمی و قابل لمسِ ساختار فعل برای کمک به تحقق این فرایند است تا با تجسم‌پذیر کردن مفهوم مورد نظر، نظام ساختاری فعل به‌گونه‌ای مؤثر ادراک شود. ما معتقدیم که گرامر صرفا به‌صورت فرمول‌های نوشتاری قابلیت تجسم‌پذیری و مفهوم‌گیری کامل را ندارد. پس، از طریق آن ادراک مورد انتظار حاصل نمی‌آید، و در نتیجه، می‌تواند باعث بحرانی شدگی ذهن یادگیرندگان بشود.
 4. طراحی شناخت‌افزار کتابچه‌ای (۱)
 5. این شناخت‌افزار از جنس مقوا بوده و همانند کتاب تا می‌شود. توضیحات ضروری در داخل آن نوشته شده است.
 6. با باز شدن اولین تای آن، دو قطعه‌ی متصلِ خط‌کش مانند دیده می‌شود که بر روی هر یک از خط‌کش‌ها یک قطعه‌ی پنجره‌ای حرکت می‌کند.
 7. با باز شدن دومین تا، ساختارهای پشت خط‌کش‌ها دیده می‌شود. نیز متن نوشته شده‌ای دارد که جهت شناخت بهتر «زمان» در فعل و همچنین «حالت انجام فعل» ارائه شده است (نمونه‌ی زیر به انگلیسی است ولی به زبان‌های  فارسی و ترکی نیز در دسترس هست.):
 8. ضرورت طراحی شناخت‌افزار کتابچه‌ای (۱)
 9. این شناخت‌افزار به‌گونه‌ای طراحی شده است که فرد نسبتا مبتدی بتواند زمان و حالت انجام فعل را در ساختار زبان انگلیسی به‌صورت یک سیستم تجسم و سپس درک نـماید. در این راه، تلاش شده است تا حس لامسه و حس بینایی توأمان به‌کار گرفته شود.
 10. نحوه‌ی استفاده (۱)
 11. از این شناخت‌افزار، بهتر است، به‌عنوان مرجعی برای تجسمِ سیستم فعل استفاده شود.
 12. سیستم‌ زمان و سیستم حالت در هر دو روی خط‌کش‌ها نوشته شده‌اند.دو قطعه‌ی خط‌کش مانند را به‌صورت موازی نگهدارید.
 13. ملاحظه خواهید کرد که پنجره‌ها در طول خط‌کش‌ها حرکت می‌کنند و تغییرات ساختارها را نـمایش می‌دهند.
 14. برای شروع، پیش از هرچیزی به فلش‌های روی پنجره‌ها دقت کنید.
 15. حال، با توجه به فلش‌ها، قطعه‌ی پنجره‌ای را در خط‌کشِ سمت چپ (آبی رنگ)، بر روی اولین مورد (زمان حال، حالت ساده) تنطیم کنید؛ در همان زمان، می‌توانید، قطعه‌ی پنجره‌ای را در خط‌کش سمت راست (صورتی رنگ) نیز بر روی ساختار اول تنظیم کنید. در این صورت ساختارهای آینده‌ی همان مورد را خواهید دید.
 16. حال، در همان وضعیت، به قسمت پشتی خط‌کش‌ها (سیاه رنگ) نگاه کنید، ساختارهای گذشته‌ی آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.
 17. یعنی، در یک وضعیت، می‌توانید سیستم یک ساختار را در چهار وضعیت زمانی ملاحظه کرده و به‌صورت یک سیستم ادراک نـمایید.
 18. زمان گذشته [در قسمت پشتی خط‌کش‌ها] در زمینه‌ی سیاه ارائه شده است تا القاء کننده‌ی پایان و تـمام‌شدگی یک اتفاق باشد.
 19. نحوه‌ی استفاده (۲)
 20. از این شناخت‌افزار برای کشف کردن روابط ساختاری فعل و تجسم آن استفاده کنید.
 21. بهترین راه یادگیری، همانا کشف کردن‌های خودمان است. یعنی، هر آن چیزی که کشف می‌کنیم ماندگارترین یادگیری ما خواهد بود.

دیدگاه‌ها (0)

*
*